CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở vật chất, Kho thuốc, Nguồn lực

Hệ thống kho thuốc đạt tiêu chuẩn GSP, được trang bị dây chuyền bảo quản lạnh.
Hệ thống phương tiện giao hàng chuẩn GDP

Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Nhân viên có kinh nghiệm và được huấn luyện tốt.

Hệ thống Phân phối chuyên nghiệp

Phân phối thuốc trực tiếp trong toàn bộ hệ thống bệnh viện, các công ty, nhà thuốc từ TW đến địa phương.

Độ bao phủ rộng khắp với hệ thống chi nhánh, trung tâm phân phối, kho thuốc, tiếp thị và bán hàng.

Trung tâm thương mại dược phẩm ở quy mô quốc gia.

Hệ thống phân phối linh hoạt và chuyên nghiệp đạt chuẩn GDP.