01/12/2017

Tuyển kế toán viên

Mô tả – Cập nhật hóa đơn, chứng từ hàng ngày. Kiểm tra chứng từ thu, chi, hóa đơn hàng ngày. – Kiểm soát công nợ […]
01/12/2017

Tuyển trình dược viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giới thiệu, bán hàng, phát triển các sản phẩm của Công ty trên địa bàn được giao. Duy trì những quan hệ […]